Ogłoszenia

[dodano 2016-05-25]

Dostawa wraz z instalacją mieszalnika próżniowego homogenizującego z płaszczem wodnym

W związku z planowaną realizacją projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych materiałów dla branży kryminalistycznej w firmie Crimat Sp. z o. o.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1, Firma CRIMAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencji na Dostawę wraz
z instalacją mieszalnika próżniowego homogenizującego z płaszczem wodnym

Pliki do pobrania

CRIMAT_Zapytanie ofertowe-Mieszalnik
CRIMAT_Załącznik nr 1_Formularz oferty
CRIMAT_Załącznik nr 2_Oświadczenie
CRIMAT_Załącznik nr_3 Istotne postanowienia umowy

——————————————————————————————————————————————————————————————–

[dodano 2016-06-02]

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na dostawę wraz z instalacją mieszalnika próżniowego homogenizującego z płaszczem wodnym

Plik do pobrania

CRIMAT_Zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy