Dotacje UE

logo_fundusze

Firma CRIMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowała projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych materiałów dla branży kryminalistycznej w firmie Crimat sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 022 171,50 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 682 135,00 zł.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest utworzenie CBR w firmie CRIMAT Sp. z o.o. poprzez zakup odpowiedniej infrastruktury B+R. Projekt koncentruje się na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z planem agendy badawczej w celu wytworzenia innowacyjnych 2 produktów (silikon, masy gipsowe) wykorzystywanych przez techników kryminalistyki pracujących na miejscu zdarzenia. Spółka CRIMAT opracowała własne rozwiązania do wykonywania odlewów dowodowych wykorzystywanych w laboratoriach kryminalistycznych o odpowiednio zoptymalizowanych parametrach. W ramach prac B+R opracowano metodykę oceny wpływu uzyskanej jakości materiałów na precyzję odtwarzania rejestrowanych śladów oraz niskotemperaturowe wersje mas silikonowych oraz koncentratu traseologicznego.

Nowe produkty w znacznym stopniu wpłyną na jakość materiału dowodowego oraz ergonomię pracy techników kryminalistyki w szerokim zakresie temperaturowym.