Dotacje UE

logo_fundusze

 

Firma CRIMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych materiałów dla branży kryminalistycznej w firmie Crimat sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Całkowita wartość projektu wynosi 3 022 171,50 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 682 135,00 zł.

 

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest utworzenie CBR w firmie CRIMAT poprzez zakup odpowiedniej infrastruktury B+R. Projekt koncentruje się na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych zgodnych z planem agendy badawczej w celu wytworzenia innowacyjnych 2 produktów (silikon, masy gipsowe) wykorzystywanych przez techników kryminalistyki pracujących na miejscu zdarzenia. CRIMAT planuje opracować własne rozwiązania do wykonywania odlewów dowodowych wykorzystywanych w laboratoriach kryminalistycznych o odpowiednio zoptymalizowanych parametrach. W ramach prac B+R zaplanowano opracowanie metodyki oceny wpływu uzyskanej jakości materiałów na precyzję odtwarzania rejestrowanych śladów, w tym doskonalenie formulacji obydwu produktów oraz opracowanie wersji niskotemperaturowych, które pozwolą na wygodną i efektywną prace w warunkach ujemnych temperatur.