Technologia

Projekty B+R

Crimat sp z o.o. – w naszym Laboratorium opracowaliśmy „know-how” umożliwiające przeprowadzenie badań podstawowych, stosowanych oraz wdrożeniowych w zakresie produkcji mas silikonowych poliaddycyjnych oraz koncentratów traseologicznych.

Więcej szczegółów wkrótce